/ νέα

Στις 120 δόσεις και οι οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Εφορία

Πέμπτη, 27/06/2019 στις 20:46 | νέα

 

Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά τα εξής θέματα:

  • Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση.

 

 

Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά τα εξής θέματα:

  • Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση.